[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[dennou-ruby:003252] Re: 電脳Ruby製品のgem化Àߤµ¤Þ 

¾åÌ ¤Ç¹.

¤¢¤ê¤È¦¤´¤¶¤¤¤Þ¹.

1.2.1¤Ëð¤¤Æ FreeBSD¤Îorts¤Îpdate¤Î½À¤òƪ¤­¤Þ·¤¿.

From: Seiya Nishizawa <seiya@xxxxxxxxxxxxxx>
Date: Tue, 28 Dec 2010 09:41:37 +0900

> Àߤǹ
> 
> ChangeLog ¤ò줷¤Æ¢
> 1.2.1 ¤È·¤Þ·¤¿¡£
> 
> ¤ª¼ê¤ò«¤±¤·¿½¤·Ì¤¢¤ê¤»¤ó> 
> 
> 2010/12/28 Shin'ya Murakami <murashin@xxxxxxxxxxxxxx>:
>> Àߤµ¤Þ
>>
>> ¾åÌ % FreeBSD ports maintainer ¤Ç¹.
>>
>> ³Î§¤·¤¿¤¤¤Îǹ¤¬, Á¤Îм¥¸¥ç¤Èæ¤Æ>> ChangeLog doc/narray_miss.html
>> ¤¬¤¢¤ê¤»¤ó ¤³¤ìƤì¤ì¤Ïʯ, ºï¤µ¤ì¤ÎÇ·¤ç¤«.
>>
>> From: Seiya Nishizawa <seiya@xxxxxxxxxxxxxx>
>> Date: Mon, 27 Dec 2010 16:30:33 +0900
>>
>>> Àߤǹ
>>>
>>> NArrayMiss 1.2.0 ¤òꥹ¤·¤Þ·¤¿¡£
>>>
>>> ʹ¹Å¤Ï>>> ruby 1.9.2 ±þ
>>> ¥Ð°¥Õ£¥Ã¯¥¹
>>> ¤Ç¹¡£
>>>
>>> 2010/12/26 Seiya Nishizawa <seiya@xxxxxxxxxxxxxx>:
>>>> Àߤǹ
>>>>
>>>> ¥ê¡¼¥¹¤·¤è¤È×ÃÆ¢
>>>> ¤À¤¤Ö¦»þ´Ö¬¤¿¤ÃÆ·¤Þ¤¤Þ·¤¿¡£
>>>> ¤¹¤¤¤Þ»¤ó>>>>
>>>> ¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¹¡£
>>>>
>>>> 2010/12/26 Youhei SASAKI <uwabami@xxxxxxxxxxxxxx>:
>>>>> ÀßÍ: º´¡¹Ì¤Ç¹.
>>>>>
>>>>> At Sun, 26 Dec 2010 10:40:06 +0900,
>>>>> À˳¨Í»Ò<eriko@xxxxxxxxxxxxxx> wrote:
>>>>>>
>>>>>> Àˤǹ.
>>>>>>
>>>>>> > > °Âê¤Înarray_miss-1.1.2 ¤òÑ·¤¿¤Îǹ¤¬, ruby1.9 ¤Ç°ºî¤»¤ë
>>>>>> > > ¤á¤ÏVSȤÎâ¤òѹ¤ëͤ¬¤¢¤ê¤¹.
>>>>>> > > °Âê¤ËÊë¤ÇÔÄ«, ¤½¤ì¤âS¤ÎÑñ¡¼¥¸¤Çî¤Æ·¤ÞÃÆ⤤
>>>>>> > > ¤Ç¹¤«?
>>>>>
>>>>> ¤ÕÈ×ÿ¤Îǹ¤¬ narray_miss ¤ÎCVS ȤÃÆ ruby1.9 ±þ¤È·¤Æ꡼¥¹¤µ¤ì
>>>>> ¤â¤¤¤ÎÇÏʤ¤Ç·¤ç¤«?
>>>>>
>>>>> ---
>>>>> Youhei SASAKI <uwabami@xxxxxxxxxxxxxx>
>>>>>              <uwabami@xxxxxxxxxxxxxxxxxx>
>>>>> Department of Mathematics, Kyoto University
>>>>> GPG fingerprint:
>>>>>  4096/RSA: 66A4 EA70 4FE2 4055 8D6A C2E6 9394 F354 891D 7E07
>>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> --
>>>> Seiya Nishizawa
>>>> Department of Earth and Planetary Atmospheric Sciences, Kobe University
>>>> TEL : 078-803-5787
>>>> FAX : 078-803-5791
>>>>
>>>
>>>
>>>
>>> --
>>> Seiya Nishizawa
>>> Department of Earth and Planetary Atmospheric Sciences, Kobe University
>>> TEL : 078-803-5787
>>> FAX : 078-803-5791
>>
>>
>>
>>
> 
> 
> 
> -- 
> Seiya Nishizawa
> Department of Earth and Planetary Atmospheric Sciences, Kobe University
> TEL : 078-803-5787
> FAX : 078-803-5791
>